หนังไทย

ฉลามเหล็ก

ฉลามเหล็ก (2529)
ข้อความบนใบปิด
บัวหลวงภาพยนตร์
ฉลามเหล็ก
สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ลักษณ์ อภิชาติ ภัทรานุช แดงสว่าง
สุกัญญา หงส์ไท, ผจญ ดวงขจร, พาเจริญ หงส์ไทย,
ไอดา อาบทิพย์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชาติ สิชล,
อ้อ รูปหล่อ, เมือง นครปฐม, สง่า พัฒนพงศ์,
สุวรรณ, วิเชียร, สงวน
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณะมิตร ถ่ายภาพ
เม้ง ท่าเตียน ดำเนินงาน-ธุรกิจ
อำนาจ พยัพเมฆ อำนวยการสร้าง
บัวหลวงภาพยนตรื จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

ผู้กำกับ :
สุวิชา มีแสงเงิน

นักแสดง:

สรพงษ์ ชาตรี    
นรีรัตน์ มนต์ศิริ    
ลักษณ์ อภิชาติ    

วันที่เข้าฉาย: 13 ธันวาคม 2529

Exit mobile version