ฉันผู้ชายนะยะ

พวกเขา…อยากจะบอกอะไร กับคุณผู้หญิงทั้งหลาย

นักแสดง:

ลิขิต เอกมงคล    
สินจัย หงษ์ไทย    
เสรี วงศ์มณฑา    
เผ่าทอง ทองเจือ    
ชลิต เฟื่องอารมณ์    
วสันต์ อุตมโยธิน    
Exit mobile version