Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ชะนะพาล (อำนาจมืด)

ชะนะพาล (อํานาจมืด)

  • ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เงียบ
  • ฉายที่ บุษปะนาฏศาลา
  • บริษัทสร้าง บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย และ บริษัทภาพยนตร์จีนสยาม ตงฮั่ว ท.จ.ก.
  • ผู้อํานวยการสร้าง หลวงสุนทรอัศวราช

 

เค้าเรื่อง
“เนื้อเรื่องกินใจอย่างแสนเข็ญ”

อำนาจมืด เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ถูกคำสั่งแบนห้ามฉาย เพราะว่ามีฉากด่า และดูถูกคนจีน และฉากซ่องโสเภณี จึงมีปัญหาขัดแย้งในความไม่เหมาะสม ถูกอธิบดีกรมตำรวจสั่งห้ามฉาย ต่อมาเลยเปลียนชื่อเป็น “ชะนะพาล” และออกฉายได้ในนามบริษัทภาพยนตร์จีนสยาม กรรมสิทธิ์ของบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทย ม.ร.ว อนุศักดิ์  หัสดินทร์ เป็นผู้สร้าง

หมายเหตุ ชื่อเดิม อํานาจมืด แต่เมื่อผู้สร้างนําขึ้นฉายถวายพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทอดพระเนตร ทรงมีพระราชกระแสว่ามีเรื่องเกี่ยวกับช่อง โสเภณีและช่องอั้งยี่ ไม่ต้องด้วยพระราชนิยม ห้ามนําออกฉายนอกพระราชอาณาจักร แต่ให้นําออกฉายพอได้ทุนคืนแล้วให้ทําลาย ผู้สร้างได้ดัดแปลงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น ชะนะพาล

 
 
 
 
Reviewed by admin on 19 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: