Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า
Our Rating
Your Rating

ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า

ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า (2533)

ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า
P.S.กรู๊ฟ เสนอ
ลองเอ่ยชื่อ “ไอ้ฟ้าผ่า” คนกล้ายังกลัวถึงผวา
ฉายาปีศาจนักรบที่ศัตรูเห็นเงารีบโกยหนี
ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า MOUNTAIN LION
ของ วาสุเทพ
สรพงศ์ ชาตรี ธิดา ธีระรัตน์
ฤทธิ์ ลือชา, สุวรรณา, ศิรดา, บรรพต, ทวน,
พงษ์ไพร, ชีวิต โต้ง ลูกพ่อโต, เหม เวชยันต์
ธงชัย อิทธิปรีพงษ์ อำนวยการสร้าง
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
สมหมาย คำสอน กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 13 June 2018

Leave a Comment