หนังไทย

ชายชาติเสือ

ชายชาติเสือ (2523)
*ชื่อเดิม ขุนปืน ไม่ผ่านเซ็นเซ่อร์ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้
ชายชาติเสือ
สากลสยามภาพยนตร์ เสนอ
แม่นเหมือนจับวาง เร็วเหมือนลมกรด
ปืนที่เขาใช้คือ
11 ม.ม., .44 แค็ตเติ้ลแมน, .35 แม็คนั่ม,
.38 คอมแบ็ต, .38 สมิทชีพ, .22 คิงส์ค็อบบร่า
เกิดเป็นชาย ชาติไอ้เสือ แม้จะตาย ต้องไว้ลาย
ชายชาติเสือ
พยุง พยกุล กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี นันทนา เงากระจ่าง ปริศนา ชบาไพร
สมชาติ ประชาไทย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน,
ดามพ์ ดัสกร, บดินทร์ เดชา, แพน บอระเพ็ด,
แป้น ปลื้มสระไชย, เทียนชัย, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
ลุงโกร่ง กางเกงแดง, พล, วีระพล, รอง, สีนิล
ประศักดิ์ พยนต์ภาค กำกับบท
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ

*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version