Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ชีวิตนี้เพื่อเธอ
Our Rating
Your Rating

ชีวิตนี้…เพื่อเธอ

ชีวิตนี้เพื่อเธอ (2522)
ข้อความบนใบปิด
ที่รัก…รักฉันเถิด และโปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่
เพราะ…ชีวิตนี้เพื่อเธอ

ชีวิตนี้เพื่อเธอ
ไพโรจน์โปรดัคชั่น 
โดย ไพโรจน์ ช่างแก้ว เสนอ
ชีวิตนี้…เพื่อเธอ LIFE FOR LOVE
ของ นที สีทันดร
วิฑูรย์ กรุณา วาสนา สิทธิเวช
ภิญโญ ทองเจือ วิยะดา อุมารินทร์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา กำธร สุวรรณปิยะศิริ สุชาดา วงศ์สถิตย์
ดาราเกียรติยศ วิชา วัชระ ดารารับเชิญ ดาวน้อย ดวงใหญ่
ไพโรจน์ ช่างแก้ว สร้าง
สุประวัติ ปัทมสูต กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 05 March 2013

Leave a Comment