หนังไทย

ชื่อชอบชวนหาเรื่อง

นักแสดง:

สิทธา เลิศศรีมงคล   …. ชอบ 
ดาราวัลย์ วิไลงาม   …. นลิน 
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์   …. พ่อเลี้ยงโพ 
ธัญรส หลายหลากรัศมี    
ธีรเดช ฎิระวณิชย์กุล,    
เพชรรัตน์ พุ่มคำ   …. อินทุอร 

วันที่เข้าฉาย: 13 มิถุนายน 2546

ตัวอย่างภาพยนตร์ ชื่อชอบชวนหาเรื่อง

Exit mobile version