Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ซาตานที่รัก
Our Rating
Your Rating

ซาตานที่รัก

ซาตานที่รัก (2523)
ซาตานที่รัก
สัญญลักษณ์ภาพยนตร์ เสนอ

เธอคือ “หทัยกาญจน์” เด็กสาวผู้น่าสงสาร
ความบริสุทธิ์ที่ไร้เดียงสา
ถูกเร่ขายเหมือนสินค้าทอดตลาดเยี่ยงทาส
เพียงเพื่อสนองอารมณ์ใคร่
แต่เธอยอมเป็นสินค้า เพื่อความกตัญญู

ซาตานที่รัก
บทประพันธ์ ของ บุษยมาส
นัยนา ชีวานันท์ อาวุธ พิทักษ์พงษ์
จิระศักดิ์ อิศรางกูร, ชูศรี มีสมมนต์, พรพล พีระพัฒน์,
มารศรี อิศรางกูรฯ, ราชันย์ กาญจนมาศ,
บัญญัติ โสรณสุทธิ, จีรนันท์ จันทร์จิรา
ขอแนะนำ สัญญลักษณ์ ศรีสุวรรณ
เด็กสาวผู้น่าสงสารในบท..หทัยกาญจน์
หมอวราห์ วรเวช
มอบเพลงยอดนิยมเสาอากาศทองคำ
“ตะแลงแกงแทงใจ” เป็นเพลงเอก
สมวงศ์ ทิมบุญธรรม กำกับการแสดง
สมสกุล ยงประยูร อำนวยการสร้าง
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ

ผู้กำกับ :
สมวงศ์

นักแสดง:

นัยนา ชีวานันท์   วิลาวัณย์
อาวุธ พิทักษ์พงษ์    
สัญลักษณ์ ศรีสุวรรณ   หทัยกาญจน์ 
ชูศรี มีสมมนต์   ป้าแช่ม

วันที่เข้าฉาย: 12 มกราคม 2523

Reviewed by admin on 10 November 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: