Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ดวงใจกระซิบรัก

ดวงใจกระซิบรัก (2529)
ข้อความบนใบปิด
ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
เปี๊ยกโปสเตอร์
แม้ร่างกายต่างเป็นปรปักษ์ แต่หัวใจซิแอบกระซิบรักจู๋จี๋…จู๋จี๋
จินตหรา สุขพัฒน์ ชัยรัตน์ จิตธรรม
พิศมัย วิไลศักดิ์ มานพ อัศวเทพ มาเรีย เกตุเลขา ธงชัย ประสงค์สันติ
เปี๊ยกโปสเตอร์ กำกับการแสดง
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-หนังเรื่องแรกของชัยรัตน์ จิตธรรม

Reviewed by admin on 09 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: