หนังไทย

ดวลปืน

ดวลปืน (2529) (แนวตั้ง)
ใครใหญ่ไม่ว่า ข้าไม่เกี่ยว
แต่ถ้า…ใครเก่งเกินข้า ข้าขอท้า
ดวลปืน
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์
ชุมพร เทพพิทักษ์, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา,
ภูมิ พัฒนายุทธ, รณ ฤทธิชัย, ธิติมา สังขพิทักษ์,
ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ กำกับฯ และดำเนินงานสร้าง
ชาญ นาคเปลี่ยว ถ่ายภาพ
โพธิ์ทอง โปรดั๊กชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version