Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ดอกฟ้ากับเด็กวัด

มีศรีภาพยนตร์ โดย ชาญ มีศรี อำนวยการสร้าง
หลวงพ่อสอนไว้ว่า…ความรักของเด็กวัดมีค่าเพียงดิน
ดอกฟ้ากับเด็กวัด
ทูน หิรัญทรัพย์ อาภาพร กรทิพย์ ล้อต๊อก สังข์ทอง สีใส
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์,
ประกายดาว ประทุมมา, ด.ช.สามารถ พึ่งกิจ, อภิชาติ อรรถจินดา,
กุมารทอง (หน้าผี), คำสาลี จรัล รุ่งโรจน์, ยอด, ยายเมี้ยน, บังหนวด,
ดารารับเชิญ สรนันท์ ร.เอกวัฒน์
ขอแนะนำคู่พระคู่นางคนใหม่ โชคชัย เดชา, กฤษณา ภาราตรี
สังเวียน ถ่ายภาพ
ชุมพร เทพพิทักษ์ กำกับการแสดง
ซูเปอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ไข่

Reviewed by admin on 09 June 2018

Leave a Comment