Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

ดอกโศก

ดอกโศก (2525)

ดาราฟิล์ม โดย สยาม สังวริบุตร เสนอ
“ดอกรักบานในใจใครทั้งโลก แต่ดอกโศกบานในดวงใจฉัน”
ดอกโศก
ข.อักษราพันธุ์ บทประพันธ์
พล พลาพร มนฤดี ยมาภัย
ธิติมา สังขพิทักษ์ เอกรัฐ ศรีเบญรัตน์
ศิริวรรณ นันทิยา, สิริวัฒน์ คงคาเขต, ขนิษฐา วงศ์ดาว,
ศิริ ศิริจินดา, เวียง วัตกี, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์,
ด.ญ.สุภาพร ศรีสมเคราะห์, ด.ช.สามารถ-สันติภาพ บุนนาค
ไพรัช สังวริบุตร กำกับการแสดง
สยาม สังวริบุตร อำนวยการสร้าง
ผุสดี ยมาภัย ดำเนินงานสร้าง
วีระ ดวงพัตรา ดำเนินงานสร้าง
ดาราฟิล์ม จัดจำหน่าย

Reviewed by admin on 09 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: