ด่านเสือเต้น

ด่านเสือเต้น (2523)

สมบัติ เมทะนี นาท ภูวนัย ปิยะมาศ โมนยะกุล
เขานัดพบกันที่ “ด่านเสือเต้น” เพื่อ…?
ด่านเสือเต้น
จากบทประพันธ์ของ อ้อย อัจฉริยกร
สมภพ เบญจาธิกุล, วิทยา สุขดำรงค์,
สิงห์ มิลินทราศัย, แสงแข บุญเรือง
รัตน์ เศรษฐภักดี กำกับการแสดง
กิติมา เศรษฐภักดี อำนวยการสร้าง
โกบราเดอร์ฟิล์ม จัดจำหน่าย

Exit mobile version