หนังไทย

ตังเกเดือด

ตังเกเดือด

ตังเกเดือด (2534)
KS กรุ๊พ เสนอ
มันส์..มันส์..! ต้อง..
ตังเกเดือด
พันนา ฤทธิไกร ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง อำนาจ อนุรักษ์
สมภพ วงษ์ก่อ, น้าเรียน ชาวเขื่อน, ไพบูลย์ ท่าพระ, หมาน้อย น้ำพอง
ขอแนะนำ “น้องหนึ่ง”
กิตติยา ลาดพันนา อำนวยการสร้าง
อรรถพล สงวนเกียรติ ถ่ายภาพ
พันนา ฤทธิไกร กำกับการแสดง
“ศิริวาจา” ดำเนินงานสร้าง
*ใบปิดโดย ประวัติ FILM ART

 

 

 

 

Exit mobile version