หนังไทย

ตามล่า 2523

ตามล่า (2523)
ตามล่า
ภาพยนตร์บู๊..เหี้ยมหาญ..หฤโหด
น่ากลัวโคตร!
ตามล่า
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
อรสา พรหมประทาน, วิภาวดี ตรียะกุล, ศักดิ์ รอดริน,
อัศวิน รัตนประชา, ภุชงค์ นาคราช, เมืองเริง ปัทมินทร์,
อมร, โกร่ง กางเกงแดง, โดม สิงห์โมฬี, แพน บอระเพ็ด,
พิภพ ภู่ภิญโญ, โป๋ เป่าปี่, หมวย, โต
เอกรัตน์ กำกับการแสดง
พันธ์งาม บูรณกาล อุปการะ
นลินี จันทร์ชูวงศ์ อำนวยการสร้าง
ปวาฬ จินตกานนท์ ที่ปรึกษา
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

 

 

 

Exit mobile version