หนังไทย

ตึ่งนั้ง

ตึ่งนั้ง (2521)
ตึ่งนั้ง
อมรรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ
สบายตา..ฮาตึง..ดู..ตึ่งนั้ง…
ตึ่งนั้ง
ของ สุมนทิพย์
สมบัติ เมทะนี พิศมัย วิไลศักดิ์
นิภาพร นงนุช มานพ อัศวเทพ เศรษฐา ศิระฉายา
และดาราภาพยนตร์โทรทัศน์ชุด แก้วหน้าม้า
ปริญญา มิตรสุวรรณ, ปริศนา วงศ์ศิริ
อมรรัตน์ อำนวยการสร้าง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
พจน์ ศิริพันธุ์ กำกับการแสดง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย

Exit mobile version