หนังไทย

ทรายสะท้อนแสง

ทรายสะท้อนแสง
ทรายสะท้อนแสง
บัวหลวงภาพยนตร์
วิฑูรย์ เชาว์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
ไฟรักสูงค่า ไฟตัณหาแรงร้าย
ทรายสะท้อนแสง
สินจัย หงษ์ไทย วีระยุทธ รสโอชา
พรพรรณ เกษมมัสสุ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
เม้ง ท่าเตียน ดำเนินงานสร้าง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ชลวนิช บทภาพยนตร์-กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Exit mobile version