Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ทหารเอกพระบัณฑูร
Our Rating
Your Rating

ทหารเอกพระบัณฑูร

ทหารเอกพระบัณฑูร

ทหารเอกพระบัณฑูร
ฟิล์ม 16 มม. /สี (ธรรมชาติ) / พากย์ / ความยาว …. นาที
13 กุมภาพันธ์ 2496
ฉายที่ ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง สุวรรณภูมิภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง สมาน พงษ์สุวรรณ
ผู้ประพันธ์ ไม้ เมืองเดิม
ผู้กํากับ สุมทุม บุญเกื้อ
ผู้เขียนบท สุมทุม บุญเกื้อ
ผู้ถ่ายภาพ อาสา วสุวัต
ผู้กํากับศิลป์ สุวัฒน์ เกษรกุล
ผู้พากย์ แสงดารา บุญราศรี กับ สุรางค์ ขําศรี

เรื่องย่อ

ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ พระมหาอุปราช ถูก จมื่นศรีสรลักษณ์ กับ เจ้าสามกรม ใส่ความว่าลอบคบชู้กับเจ้าฟ้านิ่ม พระสนมเอกของพระราชบิดา จนต้อง โทษประหารชีวิต มิหนําซ้ำยังสั่งให้ ขุนจิตร์สุนทร กับ ขุนฤทธิ์ภักดี ควบคุมตัวองค์หญิง พระขนิษฐาของเจ้าฟ้า ธรรมาธิเบศร์ไปคุมขัง แต่ หลวงกลาโหม ราชองครักษ์เอกผู้คุมหมู่ทหารพระบัณฑูรของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์มาขัดขวางและฆ่าขุนฤทธิ์ฯ เสียชีวิต หลวงกลาโหมพาเจ้าหญิงไปประทับที่ตําหนักของเจ้าฟ้าอุทุมพร เสด็จฯ อาขององค์หญิง ก่อนจะหนีไปหลบซ่อนตัว

หลังจากนั้นไม่นาน สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จสวรรคต เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งตามประเพณีต้องขึ้นครองราชย์ ได้ถวายให้เจ้าฟ้าเอกทัศน์ขึ้นครองราชย์แทน พระองค์ที่ประสงค์จะทรงผนวช แต่สมเด็จพระเอกทัศน์ ทรงลุ่มหลงในความมัวเมา ขุนนางที่มักใหญ่ใฝ่สูงจึงคิดคด ถึงขนาดเหิมเกริมจะโค่นราชบัลลังก์ ร้อนถึงกรมหมื่น เทพพิพิธและขุนนางที่จงรักภักดีต้องร่วมมือกันวางแผน ให้เจ้าฟ้าอุทุมพรกลับมาขึ้นครองราชย์ตามเดิม แต่แผนการรั่วไหลทําให้กรมหมื่นฯ และพรรคพวกรวมทั้ง หลวงกลาโหมถูกจับกุม

ระยะนั้นเอง ฝ่ายพม่าได้ยกกองทัพเข้ามาล้อม กรุงศรีอยุธยา เหล่านักโทษถูกเกณฑ์ออกมาสู้ศึกกับพม่า รวมทั้งหลวงกลาโหมได้เข้าร่วมในศึกครั้งนี้ด้วย ฝ่ายพม่าตีร่นมาถึงพระนคร หลวงกลาโหมจึงรีบไปช่วยองค์หญิง อย่างไม่ห่วงชีวิต องค์หญิงทรงซาบซึ้งพระทัยที่หลวง กลาโหมช่วยชีวิตพระองค์ไว้ถึงสองครา จึงทรงสละ ฐานันดรศักดิ์เพื่อครองรักกับหลวงกลาโหม

นักแสดง
ละเอียด พิบูลสวัสดิ์ เป็นหลวงกลาโหมราชเสนา (เดือน)
จงรักษ์ ชีพเป็นสุข เป็นองค์หญิงธิดาของพระบัณฑูร
เกษม สวาวสุ เป็น สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
มนต์ชัย มังกรพันธ์ เป็น ขุนจิตรสุนทร (ใย)
เสาวภาคย์ อนันตศักดิ์ เป็น ยม
กริช สุนทรกนิษฐ เป็น ครูดาบ
สันต์ สวาวสุ เป็น จมื่นศรีสรลักษณ์ (ฉิม)
มณเฑียร ถาวร เป็น ขุนฤทธิ์
ธีระชาติ ชุมากร เป็น นายภูบาล
สุข ประสาทหินพิมาย เป็น ขุนราชมสงคราม

ที่มาภาพ (ทั้งสองภาพ) นิตยสารผดุงศิลป์ มกราคม พ.ศ. 2496
ที่มา สมุดภาพยนตร์เรื่อง ทหารเอกพระบัณฑูร พ.ศ. 2496

 

 
Reviewed by admin on 05 February 2021

Leave a Comment