Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ทองผาภูมิ
Our Rating
Your Rating

ทองผาภูมิ

นรกหรือสวรรค์มีให้เลือก ปัญหาตัดสินด้วยกำปั้น ปืน ความเด็ดเดี่ยวของหัวใจ ยิ่งใหญ่ด้วยดารา มโหฬารด้วยทุนสร้าง

ทองผาภูมิ

ทองผาภูมิ (2523)
ข้อความบนใบปิด
RS PROMOTION
โดย สมชาย คุณปลื้ม
นรกหรือสวรรค์มีให้เลือก…
ปัญหาตัดสินด้วยกำปั้น…ปืน…ความเด็ดเดี่ยวของหัวใจ
ยิ่งใหญ่ด้วยดารา..มโหฬารด้วยทุนสร้าง…
ทองผาภูมิ
สมบัติ เมทะนี พิศาล อัครเศรณี มนตรี เจนอักษร
จารุณี สุขสวัสดิ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ ปรัชญา อัครพล
มานพ อัศวเทพ, ส.อาสนจินดา, รอง เค้ามูลคดี,
ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง
สีหราช สร้างเรื่องและบท
วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment