Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ทับทิมโทน
Our Rating
Your Rating

ทับทิมโทน

ทับทิมโทน (2528)
ทับทิมโทน
คมน์ อรรฆเดช เสนอ
ความมหัศจรรย์! ครั้งแรกของโลกภาพยนตร์ โดยฝีมือคนไทย
โคลีเซี่ยมโปรดักชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย
ทับทิมโทน
สุดยอดอัญญมณี ที่มีค่ากว่าเพชรเม็ดใดๆในโลก
ของ เพชร สถาบัน
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ พบ ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง ชลิดา เสาวดี
ร่วมด้วย ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ,
ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, ดี๋ ดอกมะดัน, บู๊ วิบูลย์นันท์,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ฉัตร มงคลชัย, โสธร รุ่งเรือง, โดม สิงห์โมฬี,กมล
ขอแนะนำ อำนาจ อนุรักษ์ (บัด สเปนเซอร์ เมืองไทย), ทองก้อน ศรีทับทิม
ดารารับเชิญ ปีแอร์ เดอลารอง
พิพัฒน์ พยัคฆะ-มนู วรรณายก-สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
คมน์ อรรฆเดช กำกับการแสดง
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วโลก
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: