Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ทับนางรอ
Our Rating
Your Rating

ทับนางรอ

ทับนางรอ
ทับนางรอ
มหศักดิ์ภาพยนตร์ เสนอ
ยอดภาพยนตร์ชีวิตรักแนวแปลก สะเทือนอารมณ์
ที่สวรรค์สรรค์สร้าง และสาปส่ง “ทับนางรอ”
ทับนางรอ
ชุติมา สุวรรณรัต สร้างเรื่องและกำกับการแสดง
35 ม.ม.สโคป สี เสียงในฟิล์ม
สมบัติ เมทะนี ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ บุศรา นฤมิตร
เมตตา รุ่งรัตน์, วิชิต ไวงาน, ทัต เอกทัต,
จำรูญ หนวดจิ๋ม, มาลี เวชประเสริฐ, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร,
โขน หมอผี, สุรชาติ ไตรโภค, เพลินตา และด.ญ.ชลธิชา สุวรรณรัต
ชุลีพันธ์ สุวรรณรัต อำนวยการสร้าง
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
แก้วฟ้า สร้างบทภาพยนตร์และบทละครวิทยุ
พรพรรณ อุปการะ-ที่ปรึกษา
ปริทรรศน์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment