หนังไทย

ทายาทลูกทุ่ง

ทายาทลูกทุ่ง
ทายาทลูกทุ่ง
ประเทืองฟิล์ม โดย
วีระศักดิ์ จุลนิพิสิฐวงษ์ อำนวยการสร้าง
พบยอดลูกทุ่งขุนพลเพลงผู้ยิ่งใหญ่
เมื่อมนต์เพลงดังกระหึ่ม..! ฟ้าครึ้มฝนยังต้องสว่าง..!
มนต์ขลัง 12 เพลงดัง!! ของ
ทายาทลูกทุ่ง..สุรชัย สมบัติเจริญ
ทายาทลูกทุ่ง
สุรชัย สมบัติเจริญ พิศมัย วิไลศักดิ์ วาสนา สิทธิเวช
ธิติมา สังขพิทักษ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ชูศรี มีสมมนต์,
บู๊ วิบูลย์นันท์, พิภพ ภู่ภิญโญ, เด๋อ-ดู๋-ดี๋
อนิรุตน์ นุตไพโรจน์ ผู้กำกับ
สีธงชาติ ผู้ช่วย
นาม คนไว ธุรกิจ
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล ถ่ายภาพ
กิติศักดิ์ กาญจนโภคิน ผู้ช่วย
บุญเสริม เกียรติมิ่งมงคล ประสานงาน
ส.อ.น.(โบ้) จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Exit mobile version