ทุ่งกุลาร้องไห้

ภาพยนตร์ถ่ายทอดชีวิตของชาวชนบทที่ชีวิตขึ้นกับฟ้าฟับฝน และที่ทำกิน “กุลา” กลุ่มเร่ร่อนที่ตังใจจะปักหลักฐานทำมาหากิน เลิกการเร่ร่อน

ทุ่งกุลาร้องไห้

ดวงกมลมหรสพ โดย กมล กุลตังวัฒนา
ตำนานการต่อสู้ของผู้ทรนง
สนับสนุนโดย สุพจน์ เดชสกุลธร
ทุ่งกุลาร้องไห้
กฤษณพงษ์ นาคธน กำกับการแสดง
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ศรอนงค์ นวศิลป์ มานพ อัศวเทพ
สมจิตร ทรัพย์สำรวย, เทพพร เพชรอุบล, สิงห์ อิ่มลาภ,
พิศ อินคล้าย, สารัช เฉลิมโยธิน
ร่วมด้วยชาวบ้านหนองอีเข็ม หมู่บ้านกู่กาสิงห์ บ้านตั่งหมอง
สนธิชัย วงศาโรจน์ ผู้ช่วยผู้กำกับ
วิสิษฐ์ แสนทวี ถ่ายภาพ
ทศพร นาคธน บทภาพยนตร์
ยุทธนา มุกดาสนิท ลำดับภาพ
เจดีย์ ศุภกาญจน์ กำกับศิลป์
ดวงกมลมหรสพ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี


*ใบปิดวาดโดย ธรรมศักดิ์

Exit mobile version