Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นรกสาว
Our Rating
Your Rating

นรกสาว

นรกสาว (2523)
นรกสาว
เทิดไทยภาพยนตร์ ภูมิใจสร้าง
ภาพยนตร์ นรก เรื่องเดียวที่คุ้มค่าของกาลเวลารอคอย
นรกสาว
สมบัติ เมทะนี ครรชิต ขวัญประชา สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ขอแนะนำนางเอกใหม่ ธิดา ยานนท์
พบนางเอก ภาวนา ชนะจิต
ศศิมา สิงห์ศิริ, อุมา ไอยทิพย์, ศิรดา ศิรวัฒน์,
เหมยฟ้า, แมน ธีระพล, สุวิน สว่างรัตน์,
โดม สิงห์โมฬี, ศิริพงษ์ อิศรางกูร, สยุมพร,
เมือง อพอลโล, เทอด ดาวไท, นภาพร หงสกุล,
สายพิณ จินดานุช และสาวน้อยนับพัน
ผู้กำกับครูบาอาจารย์
เนรมิต-ส.อาสนจินดา-สนาน คราประยูร-รัตน์ เศรษฐภักดี
และ เชิด ทรงศรี ให้เกียรติมอบคำแนะนำ
อาษา ติปยานนท์ สร้างและกำกับการแสดง
มนัส โตเพาะญาติ-อารีย์ ทองน้อย ถ่ายภาพ
เทวินทร์ สุขศิลา ลำดับภาพ
บัญชา-พิชิต ดำเนินงาน
อุไร ศิริสมบัติ ฝ่ายศิลป์
กาญจนา เมทะนี-บุญชอบ จำนงค์พล-นิยม ปานปรีชา อุปการะ
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

Reviewed by admin on 12 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: