หนังไทย

นักฆ่าตระกรุดโทน

นักฆ่าตะกรุดโทน (2521)
นักฆ่าตะกรุดโทน
เจริญกวิสสรฟิล์ม
โดย ศุภชัย ศุภสิทธิ์ธำรง สร้าง
จรัญ พรหมรังษี กำกับการแสดง
ยิ่งกว่าเสือ เหนือกว่าสิงห์
ข้าคนจริง ขอสู้มันทุกหน้า
ให้มันรู้รสปืนข้า ผู้ได้สมญา…
นักฆ่าตะกรุดโทน
ของ ต๊ะ ท่าอิฐ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, มานพ อัศวเทพ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา,
เกชา เปลี่ยนวิถี, ช่อเพชร ชัยเนตร, สมภพ เบญจาธิกุล,
ทาริกา ธิดาทิตย์, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เมือง อพอลโล,
พิภพ ภู่ภิญโญ, ล้อต๊อก, ไสล พูนชัย, นที, ปู่เพ็ง, ด.ญ.บรรจง นิลเพชร,
ณรงค์ จันทร์เรือง สร้างบท
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
เฉลียว ภู่วัฒนนันทกุล ดำเนินงาน
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย

Exit mobile version