หนังไทย

นักล่าสลาตัน

นักล่าสลาตัน (2528)
นักสืบสลาตัน
รัศมีฟิล์ม
นักล่าสลาตัน
เทอด ดาวไท-ป้อมเพชร กำกับ
สรพงศ์ ชาตรี ไชยันต์ สรไกร โกวิท วัฒนกุล
ศิริยา นฤนาท พรพรรณ เกษมมัสสุ
พิศมัย ภุมมา ฉัตร มงคลชัย
ขอแนะนำดาวรุ่ง เรวัตร วัฒนกิจ
พรชัย, จังโก้, เหม, สงัด,
ประพัศ, ช้อย, ชาสา
รัศมี อำนวยการสร้าง
ธีระ แอคะรัจน์ ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version