Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นักสืบฮาร์ด
Our Rating
Your Rating

นักสืบฮาร์ด

นักสืบฮาร์ด

ความสนุกกระฉับกระเฉง ครื้นเครงกับ นักสืบเจ้าปัญหา เฮฮาแนวใหม่ สะใจ ฮาร์ด

นักสืบฮาร์ด
แอคส์ แอนด์ อาร์ตส์ พิคเจอร์ เสนอ
ความสนุกกระฉับกระเฉง ครื้นเครงกับ “นักสืบเจ้าปัญหา”
เฮฮาแนวใหม่สะใจ “ฮาร์ด”
นักสืบฮาร์ด
ทูน หิรัญทรัพย์ จารุณี สุขสวัสดิ์
ชาติ รอบกิจ กำกับการแสดง
อุทุมพร ศิลาพันธ์, สมจินต์ ธรรมทัต, นพดล ดวงพร,
รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, อดุลย์ กรีน,
ดู๋ ดอกกระโดน, พันธ์, ปทุมวดี โสภาพรรณ, ท้วม ทรนง,
เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์, ราม ราชพงษ์, วราพร,
ชินดิษฐ์ บุนนาค, เครา สปาร์ตาคัส, จอห์น อิศรัมย์
ธนาชัย ชิโนทัย-สลยุทธ บทภาพยนตร์
สราวุฒิ วุมิชัย ถ่ายภาพ
ณรงค์ เสริมสกุล ดำเนินงานสร้าง
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

 

Reviewed by admin on 23 February 2013

Leave a Comment