หนังไทย

นักเลงโตเมืองอีสาน

นักเลงโตเมืองอีสาน (2525)
นักเลงโตเมืองอีสาน
ศิรประภาภาพยนตร์
โดย พันธ์ทิพย์ สุขดำรงค์ เสนอ
นักเลงโตเมืองอีสาน
ของ สยุมภู ทศพล
เก่งยังมีเหนือเก่ง…!
ลูกข้าวเหนียวเคี้ยวลาบเลือดเชือดอันธพาล
นักเลงโตเมืองอีสาน ลุยโลดอย่างทรนง!
สรพงศ์ ชาตรี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ นาท ภูวนัย
มยุรา ธนะบุตร พอเจตน์ แก่นเพชร ยอดสร้อย โกมารชุน
ลักษณ์ อภิชาติ, รสริน จันทรา, เกชา เปลี่ยนวิถี,
บู๊ วิบูลย์นันท์, ไกร ครรชิต, ยุทธนา เพ็ญศิริพันธ์
ดาราเกียรติยศ สนอง รักวานิช
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
สรบดี บทภาพยนตร์
วิทยา สุขดำรงค์-อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ กำกับการแสดง
นิวไฟว์สตาร์ จัดจำหน่าย

Exit mobile version