Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นางสิงห์
Our Rating
Your Rating

นางสิงห์

นางสิงห์

นางสิงห์
ฟิล์ม 16 มม. / ขาวดํา? / พากย์ / ความยาว ….. นาที
? กันยายน 2495
ศาลาเฉลิมบุรี
บริษัทสร้าง ปริทรรศน์ภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง ประชุม จุลละภมร
ผู้กํากับ บัณฑิต สิทธิเสน
ผู้เขียนบท ประชุม จุลละภมร
ผู้ถ่ายภาพ ประชุม จุลละภมร

เรื่องย่อ

ในยุคที่เมืองไทยเต็มไปด้วยอาชญากรรม นงนุช เสือสาวชื่อกระฉ่อนที่คอยลอบก่อจารกรรม บ้านเศรษฐีในเมืองไปทั่ว ทําให้ทางการต้องส่ง ร้อย ตํารวจเอกวิทยา ออกตามสืบสาวหาตัวนงนุชเพื่อนําตัว เธอมารับโทษ แต่นงนุชก็ไหวตัวทันหลบหนีได้ทุกครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่ง ในขณะที่นงนุชออกโจรกรรมดันมา ปะทะเข้ากับแก๊งของ วิน นายโจรอีกกลุ่มหนึ่ง จังหวะ นั้นเองตํารวจก็บุกเข้ามา นงนุชและวินจึงต้องพากันหนีไปพึ่งเจ้านายของวิน แต่ทว่าเจ้านายของวินกลับถูก หักหลังโดย เจ้าสิน โจรมีชื่อ นงนุชและวินจึงต้องหนีไป กบดานกับ เสือจวน ลูกพี่เก่าของวิน แต่ก็มิวายที่เจ้าสิน จะตามมาราวีและกล่อมให้เสือจวนแตกคอกับทั้งวินและ นงนุช โดยเจ้าสินยุให้เสือจวนเอาตัวนงนุชไปทําเมีย ส่วน ตัวเองอาสาเป็นคนเอาสมบัติที่วินขโมยคืนมา แต่เสือจวน มีเล่ห์เหลี่ยมกว่าจึงหักหลังเจ้าสินและหมายจะเอาไป ทั้งสมบัติและตัวนงนุช ทําให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น ใน จังหวะเดียวกับที่ร้อยตํารวจเอกวิทยาพากําลังตํารวจมา ล้อมจับ เป็นเหตุให้เหล่าบรรดาโจรทั้งหลายต้องตายใน ที่เกิดเหตุ ส่วนนงนุชกระเสือกกระสนหนีการจับกุมจากตํารวจ แต่แล้วก็มาพบทางตันจึงยอมมอบตัวไปรับโทษตามกฎหมาย

นักแสดง
นภาพร ช่วงชัชวาลย์ เป็น นงนุช
ชาญชัย เกียรติกุล เป็น วิน
ณรงค์ พรโสภณ เป็น สิน
เสริม ยนตรกิจ เป็น เพ็ชร
วิชัย ภูติโยธิน เป็น รอด
นคร แตงน้อย เป็น จวน
วัชระ จึงแย้มปิ่น เป็น วิทยา
แขไข ทัศนพันธ์ เป็น เชย
นักขัตร สรวิสูตร เป็น สายลับ
สุจินต์ เทพสกุล เป็น สายลับ
ช่วง สนธิวงศ์ เป็น เฉย

ที่มา นิตยสารภาพยนตร์สาร กันยายน พ.ศ 2495

 

 
Reviewed by admin on 04 February 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: