หนังไทย

นางไม้ 2538

นางไม้ (2538)
นางไม้ 2538
“กลิ่นอายของภูต” “กลิ่นสาบสวาท”
“กลิ่นอายของตัณหา”
กู๊ดวินโปรดักชั่น เสนอ
นางไม้
สุริยา สุริยงค์, จิดาภา ดำรงค์ฤทธิ์, บิลลี่หงัด เหงือกงาม,
แพรว พร้อมพงษ์, ยุ้ย ยิ้มสยาม, เปี๊ยก ยิ้มสยาม,
สมศักดิ์ อ่อนวิมล, ปาริชาติ คงทอง, เก่ง วัชรา,
ทวี จันทิมาธร, กานดา สิมาภรณ์
สายันต์ สินบัว สร้างบทภาพยนตร์-ลำดับภาพ
พิภพ สุคันธปรีย์ ผู้ช่วยกำกับการแสดง
บุญยัง ผิวงาม ถ่ายภาพ
กู๊ดวินโปรดักชั่น อำนวยการสร้าง
ชาย อุปัติสิงห์ ดำเนินงานสร้าง
สรพล อุระชื่น กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

 

 

 

Exit mobile version