Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นายอำเภอคนใหม่
Our Rating
Your Rating

นายอำเภอคนใหม่

อำนาจมืด อิทธิพลเถื่อน และผู้แสวงหาความยุติธรรม ย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้!

นายอำเภอคนใหม่

*ใบปิดวาดโดย ริ้ม

สีบุญเรืองฟิล์ม โดย พันคำ ประกันคุณภาพ
ความสุขปีใหม่เพื่อชีวิตใหม่ 2524
อำนาจมืด อิทธิพลเถื่อน และผู้แสวงหาความยุติธรรม
ย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้!

นายอำเภอคนใหม่

สามยอดดาราเอกพบกันครั้งแรกและครั้งเดียว
สมบัติ เมทะนี สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์

ร่วมด้วย 20 ดาราเอกที่ท่านชอบ
ส.อาสนจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ,
สุเชาว์ พงษ์วิไล, บู๊ วิบูลย์นันท์, เสถียร ธรรมเจริญ,
ณัฐ ไชยยงค์, ราม, สรศาสตร์, ธิเบต, ณรงค์,
และ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, เตือนตา,
เสน่หา, ยอดสร้อย โกมารชุน, ชูศรี มีสมมนต์

พันคำ กำกับการแสดง
ธวัชรินทร์-แสงเพชร บทประพันธ์
โศจิรัตน์ บุญเรือง บทภาพยนตร์
แสวง ดิษยวรรธนะ ถ่ายภาพ
สีบุญเรืองฟิล์ม จัดจำหน่าย

 

Reviewed by admin on 20 February 2013

Leave a Comment