Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

นเรศวรมหาราช 2500
Our Rating
Your Rating

นเรศวรมหาราช

นเรศวรมหาราช

นเรศวรมหาราช 2500

ยิ่งใหญ่มโหฬาร
เปนประวัติการณ์ของภาพยนตร์ไทย
ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์ สีธรรมชาติเรื่องพิเศษของ
อัศวินภาพยนตร์
ลงทุนสร้าง 3 ล้านเศษ
ใช้เวลาสร้าง 4 ปี
ใช้ช้างร่วม 100
ใช้ม้าร่วม 1000
ตัวแสดงประกอบ ร่วม 10000

นรเศวร

อัศวินภาพยนตร์ เสนอ เรื่องของยอดมหาวีระกษัตริย์
ที่ประวัติศาสตร์ไทยจารึกไว้ด้วยความภูมิใจ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
นเรศวรมหาราช
สีวิจิตรสวยสด
เผยเบื้องหลังชีวิตรบอันเป็นยอดวีระกรรมของสมเด็จพระนเรศวรฯ
เผยเบื้องหลังชีวิตรักของสมเด็จพระนเรศวรที่ไม่มีมเหษีคู่บัลลังก์

ดู ทัพช้าง ทัพม้า พลเดินเท้า
มโหฬารเป็นประวัติการณ์
ดู ยุทธหัตถี ระหว่างสมเด็จพระนเรศวร กับ พระมหาอุปราชา
ชม ฉากวิจิตรพิศดารตระการตา โอฬารเหนือเรื่องใด

นำแสดงโดย ชูชัย

นักแสดง นเรศวรมหาราช:
ชูชัย พระขรรค์ชัย – สมเด็จพระนเรศวร
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
สุรชัย ลูกสุรินทร์
ถนอม อัครเศรณี
สถาพร มุกดาประกร
สมถวิล มุกดาประกร
ทัต เอกทัต
พูนสวัสดิ์ ธีมากร
สมพงษ์ พงษ์มิตร
ล้อต๊อก
ดอกดิน กัญญามาลย์
อธึก อรรถจินดา
ชูศรี มีสมมนต์
บังเละ วงศ์อาบู

  • รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2500
    • รางวัลสำเภาทอง: การกำกับฝ่ายศิลป์ ประเภทฟิล์ม 16 มม. (เฉลิม พันธุ์นิล)

ฉายที่ โรงหนังเฉลิมไทย

 

Reviewed by admin on 21 September 2018

Leave a Comment