Forgot your password?

A password will be emailed to you.

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง
Our Rating
Your Rating

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

 น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง

เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อปลอบใจประชาชน จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2485 ตามนโยบายของท่านผู้นำ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ถ่ายทำช่วงน้ำท่วมพระนคร ตุลาคม 2485 และเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของ ศรีกรุงในชื่อ บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง จำกัด (ในยุคแรก)

ฟิล์ม 35 มม. / ขาวดํา / เสียง / ความยาว ….. นาที
ฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
บริษัทสร้าง ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง

เค้าเรื่อง “เพียบพร้อมไปด้วยวัธนธัม ให้คติ สมัยสร้างชาติ รัก ตลก ขบขัน เพลงไพเราะห์
สนองนโยบายผู้นํา ปลอบใจน้ำท่วมดีกว่า พระเอกเป็นกรรมกรเรือจ้าง”

นักแสดง

จำรัส สุวคนธ์
นรา สรีขุนทอง
พระดรุณรักษา
ทวีวรรณ แสวงทรัพท์

ที่มา หนังสือพิมพ์รายวัน ศรีกรุง พ.ศ. 2485

 

 

 

Reviewed by admin on 17 March 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: