Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

น้ำผึ้งขม
Our Rating
Your Rating

น้ำผึ้งขม

จากนวนิยายเรื่อง “น้ำผึ้งขม” และ “ระฆังวงเดือน”  บทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน

น้ำผึ้งขม (2517)
น้ำผึ้งขม
ภาณุพันธ์
ผู้กำกับการแสดงอาวุโส
มอบทัศนคติสะเทือนใจ
ให้แก่ผู้หญิงทุกรุ่น…ทุกระดับชั้น
ภาพยนตร์ชีวิตระหว่างวัยที่ไม่มีช่องว่าง
ประชันความสาวบริสุทธิ์ของดรุณีแรกรุ่น
กับหญิงกร้าวโลกีย์ที่ใช้แต่ความดื้อ..ด้าน..เท่านั้น
น้ำผึ้งขม
ของ กฤษณา อโศกสิน
ประพันธ์กรสตรีผู้ชนะเลิศรางวัลส.ป.อ.
นฤมล นิลวรรณ พบหนุ่มใหญ่ใจบาปเจนสวาท
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
สุทิศา พัฒนุช และ บุศรา นฤมิต
ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, อมรา อัศวนนท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
คธา อภัยวงศ์, เชาวพันธ์, เฉลา ประสพศาสตร์,
มาลี เวชประเสริฐ, เทพ เทียนชัย
โชน บุนนาค-พูนสวัสดิ์ ธีมากร ถ่ายภาพ
พันธ์ศักดิ์ จักกะพาก ออกแบบฉาก
อดิสรณ์ ผู้ช่วยกำกับการแสดง
ปริม บุนนาค อำนวยการสร้าง
อัศวินภาพยนตร์ จัดจำหน่าย

*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร
– จากนวนิยายเรื่อง “น้ำผึ้งขม” และ “ระฆังวงเดือน”  บทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน

น้ำผึ้งขม

นักแสดง

สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์ – ปุริม
นฤมล นิลวรรณ – กังสดาล (นุ้ย)
ภัทราวดี มีชูธน – จวงจันทร์
อมรา อัศวนนท์ – โรส

ร่วมด้วย
สุทิศา พัฒนุช – สายัณห์ จันทรวิบูลย์ – จารุวรรณ ปัญโญ าส – บุศรา นฤมิตร – มาลี เวชประเสริฐ –
คธา อภัยวงศ์ – เฉลา ประสพศาสตร์ – สมชาย สามิ ักดิ์ – แมน ธีระพล – เทพ เทียนชัย

ผู้กำกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล

Reviewed by admin on 13 June 2018

Leave a Comment