Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

น ส เย็นฤดี
Our Rating
Your Rating

น.ส. เย็นฤดี

น.ส.เย็นฤดี (2526)

น ส เย็นฤดี

สยามสตาร์
กำธร ทัพคัลไลย กำกับการแสดง
ภาพยนตร์อร่อย ดูแล้วหายหงอย หัวเราะกั๊กๆๆของ
อีเย็นหน้าหวาน แห่งลานกระบือ
น.ส.เย็นฤดี
2 ดาราคู่ขวัญพบกันครั้งแรก
ปิยะมาศ โมนยะกุล ทูน หิรัญทรัพย์
พบดาราเกียรติยศ สรพงศ์ ชาตรี
นพพล โกมารชุน, ธิติมา สังขพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์,
ดี๋ ดอกมะดัน, ส.อาสนจินดา, สุพรรณี จิตต์เที่ยง,
กัณฑรีย์ นาคประภา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล,
มาลี เวชประเสริฐ, ชูศรี มีสมมนต์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต,
วรายุฑ มิลินทจินดา, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์
กำธร ทัพคัลไลย สร้างให้อร่อยเหาะ หัวเราะยิ่งกว่า
มาดามยี่หุบแห่งลานปลาม้า
ศราวุฒิ วุฒิชัย ถ่ายภาพ
แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ บทภาพยนตร์
สยามสตาร์โปรดักชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 12 June 2018

Leave a Comment