บุญเพ็งหีบเหล็ก

บุญเพ็งหีบเหล็ก (2523)

เรื่องจริงที่ลือลั่นกว่าครึ่งศตวรรษล่วงแล้ว
มาเป็นภาพยนตร์มายาศาสตร์ฆาตกรรมสยอง!
พยุง พยกุล กำกับการแสดง
บุญเพ็งหีบเหล็ก THE MAGIC KILLER
สมบัติ เมทะนี ปริศนา ชบาไพร
พบนางเอกหน้าหวาน สลิตตา กระแสนิธิ
ไพโรจน์ ใจสิงห์ รับบทหมอเสน่ห์จอมฆาตกร
สมชาติ ประชาไทย, ลักษณ์ อภิชาติ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง,
สุพรรณี จิตต์เที่ยง, พิภพ ภู่ภิญโญ, สีเทา, ลุงโกร่ง, สีนิล,
ทองฮะ, นภาพร หงสกุล, ลัดดา
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
เทอด ทรนง กำกับบท
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version