Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

บ้านสีดอกรัก
Our Rating
Your Rating

บ้านสีดอกรัก

ภาพยนตร์อื้อฉาวที่สุด ในรอบปี 2527

บ้านสีดอกรัก

บ้านสีดอกรัก
ราชพันธ์ฟิล์ม
โดย พลาย ราชพันธ์ อำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์อื้อฉาวที่สุด ในรอบปี 2527
พบกันครั้งแรกของ 2 ดาราสาวยอดนิยม
จารุณี สุขสวัสดิ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
บ้านสีดอกรัก
สรพงศ์ ชาตรี ธงไชย แมคอินไตย์ พรพรรณ เกษมมัสสุ
สุเชาว์ พงศ์วิไล, ยอด นครนายก, ธัญญา ธัญญารักษ์,
สุประวัติ ปัทมสูต, รอง เค้ามูลคดี
ดารารับเชิญ กรุง ศรีวิไล, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ม.ล.เติบ ชุมสาย
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
บทประพันธ์ โดย บรรเจิด ทวี
บทภาพยนตร์ โดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
ชรินทร์ นันทนาคร กำกับการแสดง
จากวิกฤติการณ์แสนระทึกใจ บัดนี้ฟ้าใส ดอกรักบานแล้ว

-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 06 March 2013

Leave a Comment