ปลาบู่ทอง 2537

ปลาบู่ทอง (2537)

กรุ๊ฟโฟร์โปรดัคชั่น
ปลาบู่ทอง
สรพงศ์ ชาตรี ขวัญภิรมย์ หลิน
เกรียง ไกรมาก, นวพร อินทรวิมล, ปาลีรัฐ ศศิธร,
ทักษิณา สิงหวิบูลย์, สุชาดา อีแอม, สงัด เหงือกงาม,
อ๋อง ดับเบิ้ลบ๊องส์, ด.ญ.พรนภา ทรงนิคร,
ด.ญ.เกศสุดา หลวงศรีราช, ด.ช.ประชา หนูสุข
อาทิตย์ บทภาพยนตร์
จ้อย อัศวิน ผู้ช่วยถ่ายภาพ
อดิเทพ ตัดต่อ-ลำดับภาพ
ษ อินทรา ถ่ายภาพ
สมยศ พุ่มสุวรรณ-ตามใจ ผู้ช่วยกำกับ
อรรถสิทธิ์ เพลงประกอบภาพยนตร์
เอก ติกฤษณเลิศ ผู้จัดการกองถ่าย
สิทธิชัย พัฒนดำเกิง กำกับการแสดง

Exit mobile version