Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ผัวเชลย
Our Rating
Your Rating

ผัวเชลย

3 บริษัทดัง “รวมพลัง” ให้เป็นงานชิ้นเอกในรอบปี
พี.ดี.โปรโมชั่น-โคลีเซี่ยมฟิล์ม-กลุ่มงานศิลปะของ เพิ่มพล เชยอรุณ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 40 ปี
วิจิตรตระการตา ด้วยทุน 7 ล้านบาทให้สมยุค “มาลานำไทย”
รักของหนุ่มสาวต่างชั้นวรรณ
ระหว่างนักโทษประหารคดีฆ่าข่มขืน กับ ลูกสาวมหาเศรษฐีเจ้าของเกาะ

ผัวเชลย

ผัวเชลย
ของ จามรี พรรณชมพู
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ใหม่ สิริวิมล
เป็นหนึ่ง ไชยชิต จุติพร อรุณรัตน์
สมจินต์ ธรรมทัต, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
โสฬส, วุฒิ คงคาเขตร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ชูชาติ
เพิ่มพล เชยอรุณ ถ่ายภาพ-กำกับการแสดง
“แดง” กำกับบท
พัฒน์พงษ์ เชยอรุณ ผู้ช่วยกำกับการแสดง
ไพจิตร ศุภวารี-พรพิมล มั่นฤทัย อำนวยการสร้าง
*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย บรรหาร

Reviewed by admin on 12 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: