Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ผ้าขะม้าแดง
Our Rating
Your Rating

ผ้าขะม้าแดง

ผ้าขะม้าแดง (2523)
ผ้าขะม้าแดง
วีโปรดัคชั่น เสนอ
ชีวประวัติอมตะของนายพลนักรัก
ในยุคเผด็จการที่ท่านไม่เคยลืม
ผ้าขะม้าแดง
สมบัติ เมทะนี วิยะดา อุมารินทร์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ศิริพงษ์ อิศรางกูร
และนางเอกใหม่ สลิตตา กระแสนิธิ
พิภพ ภู่ภิญโญ, ปรียา รุ่งเรือง, บังเละ, จันทรา นภาพร
จตุจักร กำกับการแสดง
กวีพันธ์ อุ๊ ผู้ช่วยผู้กำกับ
วาสุเทพ โอศิริ บทประพันธ์
ตุ๋ย สันติ ถ่ายภาพ
วัลลภ เผือกจิตต์ ที่ปรึกษา
วิภาวดี ตรียะกุล อำนวยการสร้าง
เจตน์ จริยา ธุรกิจ
พี.78 จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Reviewed by admin on 10 June 2019

Leave a Comment

%d bloggers like this: