Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา
Our Rating
Your Rating

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา (2535)

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา

เรื่องย่อ: เรื่องของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกับการตามหาความหมายบางอย่างของชีวิต หนังนำเสนอปัญหาครอบครัว สภาพทางจิต ความซับซ้อนทางอารมณ์ โดยโยงใยตัวละครหลายรูปแบบทีมีเงื่อนไขของปัญหาแตกต่างกัน มาร่วมกลุ่มเพื่อตามหาส่วนที่ขาดหายไปและความหมายของการมีชีวิตอยู่ เป็นหนังที่นำเสนอปัญหาของวัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจ มีการเล่าเรื่องและสื่อความหมายที่แตกต่างออกไป

ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา

นักแสดง:

นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร    
กวินนา สุวรรณประทีป    
ศิตา เมธาวี    
อนิรุทธิ์ เถรว่อง    
วิทิต แลต    

มู๊ฟวี่ส์สแควร์
ฝากฝันไว้เดี๋ยว จะเลี้ยวมาเอา
แสดงนำ
นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร กวินนา สุวรรณประทีป
วิทิต แลด, ปราบ ยุทธิชัย, ศิตา เมธาวี,
อนิรุทธิ์ เถรว่อง, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
ร่วมด้วย
มยุรา ธนะบุตร, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ชุดาภา จันทเขตต์,
สมพงษ์ พงษ์มิตร, ไพฑูรย์ ไหลสกุล, ด.ช.เปรม ธรรมกามี
บทภาพยนตร์ สมเกียรติ วิทุรานิช, ธิดา เดือนดาว
กำกับศิลป์ นฤบดี เวชกรรม
ดนตรีประกอบ จำรัส เศวตาภรณ์
กำกับภาพ สุทศ เรืองจุ้ย
ลำดับภาพ มหศักดิ์ ทัศนพยัคฆ์
อำนวยการสร้าง พรพจน์ รัชนีวรรณ
กำกับภาพยนตร์ สมเกียรติ วิทุรานิช
  จัดจำหน่าย

 
 
Reviewed by admin on 24 October 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: