Login | Register
Forgot your password?

A password will be emailed to you.

พญากง พญาพาน
Our Rating
Your Rating

พญากง พญาพาน

พญากง พญาพาน

พญากง พญาพาน

ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิจิตร) / พากย์ / ความยาว …. นาที
13 กุมภาพันธ์ 2496
ฉายที่ พัฒนากร
บริษัทสร้าง อ. อายุการภาพยนตร์
ผู้เขียนบท พันคํา
นักแสดง อาภรณ์ เคหะนันท์, ธาดา อายุการ, ทวี จงสมจิตร์

เรื่องย่อ

ดัดแปลงจากตํานานพื้นบ้านว่าด้วย เรื่องของ พญากง ซึ่งมีพระมเหสีพระนามว่า พระนางสุมาลี คืนหนึ่งพระนางสุมาลีทรงฝันร้าย โหรทํานาย ความฝันของพระนางสุมาลีว่าจะได้พระโอรส แต่ในภายภาคหน้าพระโอรสจะกระทําปิตุฆาต วันเวลาผ่านไป พระนางสุมาลีทรงประสูติพระโอรสตามคําทํานายของโหร พญากงนึกหวั่นจึงรับสั่งให้นําพระโอรสใส่หม้อแล้ว ไปลอยในแม่น้ํา พระนางสุมาลีทูลวิงวอนขอเห็นหน้าพระโอรสเป็นครั้งสุดท้าย แต่เมื่ออุ้มพระโอรสขึ้นมา พระโอรส เกิดดิ้นไปถูกขอบพานทําให้เลือดไหล ด้วยความรักและ อาลัยของผู้เป็นแม่ พระนางสุมาลีจึงผูกธํามรงค์ติดข้อมือพระโอรสไว้ แล้วปล่อยหม้อที่บรรจุพระโอรสล่องลอย จากนครปาวายไปตามกระแสธารา เคราะห์ดีที่หม้อลอย ไปถึงหมู่บ้านท่าเกวียน ยายหอม ผู้มั่งคั่งมาพบหม้อที่ใส่ พระโอรสไว้จึงเก็บพระโอรสมาเลี้ยงดู เมื่อพินิจใบหน้า เด็กน้อยมีรอยแผลเป็นรูปร่างคล้ายพาน จึงตั้งชื่อให้ว่า “ พาน”

ยายหอมทะนุถนอมพานจนเติบใหญ่จึงส่งให้ไป ร่ำเรียนวิชากับ อาจารย์เถียร ด้วยความที่มีสายเลือดของกษัตริย์ พานจึงเชี่ยวชาญในทางอาวุธ และแอบรวบรวมกองกําลัง คิดการใหญ่หมายจะโจมตีนครปาวาย ฝ่าย พญากง เมื่อทหารรายงานว่าบัดนี้มีกองโจรกําลังซ่องสุม ตามแนวชายแดน จึงจัดทหารไปปราบปรามแต่ได้รับความพ่ายแพ้กลับมา พานเหิมเกริมตั้งตนเป็น “พญาพาน” และให้ หาญ คนสนิทนําสาสน์ท้าชนช้างไปส่งให้ พญากง ผลปรากฏว่าพญากงถูกฟันด้วยของ้าวขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์ในสนามรบ พญาพานยึดนครปาวาย ทันที มิหนําซ้ำยังคิดจะเอาพระนางสุมาลีเป็นพระมเหสี วิญญาณของพญากงจึงจําแลงเป็นแมวและบอกความจริง กับพญาพาน พญาพานสํานึกผิดจึงได้สร้างเจดีย์เพื่อล้าง บาปที่ตนได้กระทําปิตุฆาต

ที่มา นิตยสารผดุงศิลป์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496

 

Reviewed by admin on 05 February 2021

Leave a Comment