หนังไทย

ภูผาทอง

ภูผาทอง (2531)
ข้อความบนใบปิด
สันติสุชาภาพยนตร์ โดย วิสันต์ สันติสุชา
ภูผาทอง
วิสันต์ สันติสุชา กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี จารุณี สุขสวัสดิ์ ไชยันต์ สรไกร
แสงระวี บุญแสง, โกวิท วัฒนกุล, กิตติ ดัสกร,
ฉัตร มงคลชัย, สมชาติ ประชาไทย

Exit mobile version