Forgot your password?

A password will be emailed to you.

มหาภัยพันหน้า
Our Rating
Your Rating

มหาภัยพันหน้า

มหาภัยพันหน้า (2521)
มหาภัยพันหน้า
เมทะนีฟิล์ม โดย กาญจนา เมทะนี สร้าง…
หนึ่งหน้า มีไว้เพื่อบุพการี
ร้อยหน้า มีไว้เพื่อสาวๆ
พันหน้า เมื่อถึงคราวพิฆาตศัตรู
มหาภัยพันหน้า
ของ อังคาร กฤษณะ
สมบัติ เมทะนี กำกับการแสดง
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ,
ดามพ์ ดัสกร, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ,
เมตตา รุ่งรัตน์, ทาริกา ธิดาทิตย์, วิทยา สุขดำรงค์,
ไกร ครรชิต, สุวิน สว่างรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก
ขอแนะนำดาวรุ่งดวงใหม่
มณีวรรณ ภาสพันธ์, นิธิมา นิรดานุวงศ์
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
ศิริเพ็ญ พละเดช ดำเนินงาน
เฟรชฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย อ้วนโปสเตอร์

Reviewed by admin on 15 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: