หนังไทย

มัตติกา

ข้อความบนใบปิด
นครพิงค์ภาพยนตร์ เสนอ
นวนิยายชุดยอดเยี่ยม ของ บุษยมาส
จากละครวิทยุที่ดังสะท้านกรุง ของ แก้วฟ้า
ผู้เขียน สลักจิต หนังชีวิตเงินล้าน

มัตติกา
ภาวนา ชนะจิต ชนะ ศรีอุบล
พบกันเป็นครั้งแรก ใน เรื่องหวานซึ้งประทับใจ

ดู…ชีวิตของหญิงสาวแสนสวยซึ่งตกอยู่ท่ามกลางความริษยาอาฆาต

พร้อมด้วยดาราชั้นนำ พัลลภ พรพิษณุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,
ประภาพรรณ นาคทอง, อโนทัย บุศมชาติ, พรทิพา บูรณกิจบำรุง,
แววดาว รวิพรรณ, จรูญ สินธุเศรษฐ์, จำนงค์ คุณะดิลก
ในความอำนวยการของ มงคล ตันติวงศ์
รัตน์ เศรษฐภักดี ถ่ายภาพ
ส.คราประยูร กำกับการแสดง
บริษัทไทยฟิล์ม จัดจำหน่าย


*ใบปิดวาดโดย ทนง ไทยฟิล์มแผนกโฆษณา

 

Exit mobile version