มัสยา

มัสยา (2500)

ยูเนียนฟิล์ม
เสนอ ภาพยนตร์ไทย สีธรรมชาติ
ประเภทชีวิตรักวัยรุ่น ของ เด็กสาว ใน…
มัสยา
จากบทประพันธ์ขายดีของ “พนมเทียน”


ศุภอัฐ ชวะโนทัย อำนวยการสร้าง
ดาวรุ่งแห่งยุคร่วมแสดง
อดุลย์ ดุลยรัตน์ เยาวนารถ ปัญญะโชติ พัชนี อุรารักษ์
พเยาว์ สาริกบุตร จรูญ สินธุเศรษฐ์ สมพงษ์ พงษ์มิตร
อบ บุญติด วลิต สนธิรัตน์ สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต สง่า อินทรวิจิตร
พร้อมด้วย…มิส คูมี่ ดารานักร้องสาวจากฮ่องกง…
ศิริ ศิริจินดา กำกับการแสดง
วิเชียร วีระโชติ ถ่ายภาพ

นักแสดง:
อดุลย์ ดุลยรัตน์
เยาวนารถ ปัญญะโชติ
พัชนี อุรารักษ์
พะเยาว์ สาริกบุตร
จรูญ สินธุเศรษฐ์
สมพงษ์ พงษ์มิตร

Exit mobile version