หนังไทย

มือปืนนมสด

มือปืนนมสด (2521)
มือปืนนมสด
โพธิรัตน์โปรดั๊คชั่น
โดย รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ เสนอผลงานครั้งที่ 3
สมโภชน์ โพธิรัตน์ กำกับการแสดง
มือปืนนมสด THE WHITE KILLER
ของ ศิวฤทธิ์
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์ สุริยา ชินพันธ์
รัชนู บุญชูดวง รจนา ชอบประดิษฐ์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ประจวบ ฤกษ์ยามดี, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, ดามพ์ ดัสกร,
อนันต์ สัมมาทรัพย์, ฑัต เอกฑัต, สุวิน สว่างรัตน์,
ออยา นาวิน, ทองฮะ, ด.ช.อวบ
รักเร่ห์ ศิวฤทธิ์ อำนวยการสร้าง
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
ทศพร ศรีใส สร้างบท
อรรคพล พงศกรนภดล, วัลยา พงศกรนภดล อุปการะ
สมโภชน์ภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Exit mobile version