Forgot your password?

A password will be emailed to you.

Our Rating
Your Rating

มือปืน

เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสงครามในลาวปี พ.ศ. 2514 ผู้หมวดธนูอาจหาญปล่อยให้ความขลาดสร้างรอยบาปขึ้นในใจของเขาเองเมื่อเลือกที่จะเอาตัวรอดและทิ้งจ่า สมหมาย ม่วงทรัพย์ ให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง หลายปีต่อมา… ไอ้มือดำ คือฉายาของสารวัตรธนู มือปราบชื่อกระฉ่อน ในขณะที่จ่าสมหมายมือปืนพระกาฬ ฉาบหน้าด้วยภาพลักษณ์ของช่างตัดผมขาเป๋ เส้นทางของทั้งคู่ต้องพาดผ่านมาบรรจบกันอีกครั้ง ครั้งนี้พวกเขาอยู่กันคนละสุดขั้วและนี่อาจ เป็นโอกาสเดียวที่สารวัตรธนูจะได้ชดใช้

5 รางวัลตุ๊กตาทอง และ 4 สุพรรณหงษ์ทองคำ

Reviewed by admin on 03 June 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: