Forgot your password?

A password will be emailed to you.

มือเหนือเมฆ
Our Rating
Your Rating

มือเหนือเมฆ

มือเหนือเมฆ (2527)
มือเหนือเมฆ
พลสยามภาพยนตร์ เสนอ
เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือพสุธายังมี…
มือเหนือเมฆ
บทประพันธ์ของ “อรชร”
เรื่องดังจากนิตยสาร บางกอก
สรพงศ์ ชาตรี ศิรินันท์ โรจนธรรม
รณ ฤทธิชัย, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ,
พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม,
ฉัตร มงคลชัย, โดม สิงห์โมฬี, ราม, ต่อลาภ กำพุศิริ,
โสธร รุ่งเรือง, นรา นพนิรันดร์, โต
พิพัฒน์ พยัคฆะ ถ่ายภาพ
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บทภาพยนตร์-ตัดต่อ-กำกับการแสดง
อำพล พลสยาม อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย สัมฤทธิ์

Reviewed by admin on 02 November 2018

Leave a Comment

%d bloggers like this: