Forgot your password?

A password will be emailed to you.

ยอดคน
Our Rating
Your Rating

ยอดคน

ยอดคน

ยอดคน
ฟิล์ม 16 มม. / สี (วิโรจน์) / พากย์ / ความยาว …. นาที
26 พฤษภาคม 2498
ฉายที่ ควีนส์
บริษัทสร้าง สยามภาพยนตร์
ผู้อํานวยการสร้าง บรรเจิด ทวี
ผู้ประพันธ์ อรวรรณ
ผู้กํากับ ประทีป โกมลภิส
ผู้เขียนบท ประทีป โกมลภิส
ผู้ถ่ายภาพ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้ลําดับภาพ ปรีชา ทรัพย์พระวงศ์
ผู้พากย์ เสน่ห์ – จุรี โอศิริ

เรื่องย่อ

ภูมิ สีหราช ขุนโจรนักแม่นปืนยอม มอบตัวกับตํารวจเพราะอยากจะเลิกเป็นโจร แต่ถูก กํานันอุ่น พ่อของ เกษรา คนรักล้อมยิง จึงหนีออกจาก สามร้อยยอดและได้พบกับ หมอชวลิต ซึ่งชวนภูมิมา ทํางานด้วย หมอชวลิตมอบหมายให้ภูมิช่วยดูแลงานแทนระหว่างที่ตนเดินทางไปกรุงเทพ ไม่กี่วันหลังจากนั้น ปฐมสุข กับ เชิดชาย เพื่อนของ สุมาลย์ ภรรยาของหมอ ชวลิตก็เดินทางมาเพื่อขอซื้อที่ดิน แต่ภูมิไม่ยอมเพราะ เห็นความไม่ชอบมาพากล

หลังจากที่ภูมิหายตัวไป ก้าน รุ่งดี ก็ร่วมมือกับ กํานันอุ่นเข้ายึดครองสามร้อยยอด เกษรารวบรวมคนเก่า แก่ของภูมิเพื่อจะต่อสู้แต่ถูกก้านจับตัวไป เกิด พลายแก้ว สมุนเก่าซึ่งจงรักภักดีต่อภูมินํากําลังบุกรังของก้าน และ เข้าไปช่วยเกษราไว้ได้ เกษรากับเกิดจึงเริ่มออกตามหา ภูมิและได้พบกันในที่สุด ปฐมสุขวางแผนฆ่าหมอชวลิต แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของภูมิ เมื่อช่วยหมอชวลิตได้แล้ว ภูมิจึงกลับไปชําระแค้นและได้ครองรักกับเกษราในที่สุด

นักแสดง
เกชา เปลี่ยนวิถี เป็น ภูมิ สีหราช
ผุสดี ยมาภัย เป็น เกษรา
สมถวิล มุกดาประกร เป็น กํานันอุ่น
สวัสดิ์ บุนนาค เป็น ชวลิต
มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์ เป็น สุมาลย์
ประภาพรรณ นาคทอง เป็น สุมน
พิมลชัย โกมลภิส เป็น เด็กชัช
พรชัย ไพโรจน์ เป็น ปฐมสุข
จิตรากร วงษ์สุวรรณ เป็น เชิดชาย
สุมาลย์ เป็น แม่เลี้ยง
ทานทัต วิภาตะโยธิน เป็น เสือกลัด
ประมินทร์ จารุจารีต เป็น รุ่งดี
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม เป็น เกิด พลายแก้ว
นีนา พัดแก้ว, เสี่ยล้อต๊อก

ที่มา สมุดภาพยนตร์ เรื่อง ยอดคน พ.ศ. 2498

Reviewed by admin on 26 March 2021

Leave a Comment

%d bloggers like this: